EGOISTIČNE IGRE OKO REGIONALNIH SABORA BOSANACA

Piše: Senad Sprečić

Senad Sprečić 1

Da li su svi baš nepismeni?
Koja je razlika u pojmovima Bosanski Sabor državotvornog naroda Bosanaca i Regionalnog Sabora Bosanaca?
Za neke možda nema razlike.
Razlika je velika. Uzalud vam trud politički tamburaši.

“Doktore, ako niste u stanju da postavite dijagnozu, vrijeme je da Vas pregleda kolega po struci.”.

Ovu rečenicu čuo sam još davno u Vojnoj bolnici u Sarajevu, daleke 1979 godine. Od te godine do danas, ovaj savjet niko ne sluša, pogotovo ljudi u bijelom, koji se kao bajagi pokrivaju Hipokratovom zakletvom iz koje izdvajam karakterističan dio:

“U koju god kuću stupim, radit ću na korist bolesnika, kloneći se hotimičnog oštećivanja, a osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Što po svojem poslu budem saznao ili vidio, pa i inače, u saobraćaju s ljudima, koliko se ne bude javno smjelo znati, prešutjet ću i zadržati tajnu. Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, neka mi bude sretan život i ugled ljudi do u daleka vremena; prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, neka me zadesi protivno.”
Kad naprijed navedenom dodamo Ženevsku zakletvu iz 1948, koja se i danas koristi i glasi:

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećavam svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”, dobijemo potpuniju sliku ove humane profesije. Ali i psihičku sliku onih koji se ne pridržavaju naprijed navedene zakletve.

Imaju li političari zakletvu?

Da je imaju ne bi doktori, ljekari i svaka druga sojta gurala se u politiku i politikanstvo, vođeni ličnim interesom i opijenošću vladanja nad drugim ljudima.
Može li neko govoriti u ime drugih ljudi?
Može li neko zastupati interese i životne potrebe drugih ljudi?
Razmislite.
Može li neko bolje od Vas opisati šta Vas muči u ovom daytonskom blagostanju?
Izgleda da može.
Dijagnoza je postavljena, politička sredstva su upregnuta, liderska pozicija se smiješi.
Bosanci.
Bosanci su pacijenti koje još treba obraditi, proglasiti ih bolesnim, pa ih politički liječiti iz udobnih fotelja, odlučivati u njihovo ime.
Na sceni je pokušaj formiranja četvrtog stada sa samoproglašenim čobanima, po istom konstitutivnom scenariju, istim aršinima, sistemom i metodama.
Ipak, neće moći, tako kako je zamišljeno od svete trojke: dr. Ervina Sendijarevića – koordinatora Sabora dijaspore, Senada Serđe Bajrića – samoproglašenog koordinatora CIOSB, i političkog prognanika iz političkih stranaka Aide Čikić – koja nije bila dobra tim političkim strankama, te nije bila dobra ni CIOSB.
Zna li uopšte bolesna egoistična trojka šta je politika i stranka? Ako ne zna da ih prosvjetlim, ali ujedno da skrenem pažnju građanima na njihove namjere.
“Stranka je savremeni oblik diktature.
To je moderni instrument diktatorske vladavine jednog manjeg dijela preko cjeline. Kako stranka nije individualna, stvara se prividna slika demokratije uspostavljanjem skupštine, odbora, i jake propagande preko svojih članova. Stranka nije demokratski instrument, jer je sastavljen samo od onih ljudi koji imaju zajedničke interese, zajedničke percepcije ili zajedničku ideju, ili onih koji pripadaju istoj regiji, religiji ili dijele isto mišljenje. Oni formiraju stranku kao političku opciju da bi postigli svoje ciljeve, nametnuli svoju volju, ili proširili vlast svojih uvjerenja, vrijednosti, i interesa na društvo u cjelini.
Cilj stranke je da se postigne društvena snaga, široka podrška, pod izgovorom realizovanja svojih programa. Demokratski, nijedna od stranaka ne treba vladati cijelim društvom, ljudima koji predstavljaju raznovrsnost interesa, ideja, temperamenta, religija i uvjerenja.

Stranka je instrument diktatorske vladavine koja omogućava da sa zajedničke perspektive ili interesa vlada ljudima u cjelini, u okviru zajednice. Svrha formiranja stranke je da se stvori instrument da vladaju ljudi, odnosno, da vlada grupa ljudi iz stranke koji, kad dobiju određenu funkciju, nisu više članovi stranke, nego iznad ostalih članova stranke i njenih pristalica, a često i iznad same stranke. Stranka je, u osnovi, a na osnovu proizvoljnog autoritarnog koncepta – dominacija članova stranke nad ostatkom ljudi. Stranka pretpostavlja da je njen ulazak u vlast, ili dolazak na vlast, način da se postignu krajnji postavljeni ciljevi – vlast i vladavina, a krije se iza maske i propagandno djeluje da su to ciljevi i ostalih ljudi.
Ta teorija opravdava diktaturu interesne stranke, i to je osnova svake diktature.” (Citat iz Idejne platforme Bosne i Bosanaca).
Da vidimo kako se sveta trojka bori za ključni temelj Idejne platforme Bosne i Bosanaca: “Poslije ovog članka sigurno u Tuzli neće se održati Centralni Sabor ili mene neće biti.”. http://dosije.ba/bosanski-sabor-u-bihacu, reaguje i poručuje Senad Serđo Bajrić. Preko svog portala http://ljutakrajina.net/…/168-najava-novog-sabora-bosanaca-…, Serđo izvještava slijedeće “NAJAVA NOVOG SABORA BOSANACA ZA FEBRUAR 2016. Bosanci krupnim koracima idu dalje. Bosansko proljece se blizi. Poslije nedavnog uspjesnog Sabora Bosanaca u Bihacu veliki je odazov i podrska ovoj inicijativi. Sada evo dolazi najava jos jednog Sabora Bosanaca za regiju Podrinje i Sarajevo, koji ce se odrzati vec sredinom februara 2016. u Sarajevu. Preko mostova koji nas spajaju idemo dalje za Bosnu i Bosance. Budite i vi medju prvima koji ce krociti ovim mostovima spajanja i jedinstva jednog jedinog i jedinstvenog bosanskog naroda.”.
Ništa neobično na prvi pogled, ali zapamtite slijedeću poruku – “Budite i vi medju prvima koji ce krociti….”. Interesuje me ko se sa kim takmiči u utrci da bude prvi, prvak?
Šta dobija prvi?
Kojim mostom treba da idemo?

– Odgovor dolazi u slijedećoj poruci od strane Aide Čikić. Ona je objavila slijedeće: (prepisujem tekst sa slike, što znači da je dokumentovano):

“VAŽNA OBAVIJEST
Obavještavam članstvo RIOSB-a-Sarajevo i Podrinje, kao i sve Bosance koji prate naš rad, da smo danas održali našu IV sjednicu i donijeli određene zaključke, od kojih ću izdvojiti dva:
1) Oni RIOSB-i u BiH koji održe Osnivačke Skupštine RSB, imaće priliku poslati svoja rukovodstva
i delegate na Centralni Sabor. Dosad je to učinio RIOSB-Bihać i Banjaluka, sredinom februara i mi planiramo održati Osnivačku Skupštinu, a nadam se da će to učiniti i ostali formirani RIOSB-i.;
2) Predlažemo da se Centralni Sabor Bosanaca održi u Sarajevu ili Jajcu. Sarajevo je glavni grad BiH, a Jajce simbol naše duhovnosti;
3) Predlažemo da se predstavnici bosanskohercegovačke dijaspore povežu i sačine neku organizacionu formu, te odaberu rukovodstvo, odnosno predstavnike za Centralni Sabor Bosanaca.
Aida Čikić, Predsjednica RIOSB-a-Sarajevo i Podrinje”

Da pojasnimo malo Bosancima ovu propagandu i svrhu ovakvih izjava. Aktivnost na organizovanju Bosanaca bila je vrlo privlačan mamac, šansa za politička mešetarenja. Vratimo se onoj rečenici za koju sam rekao da zapamtite – “Budite i vi medju prvima koji ce krociti….”.

1934960_801857033258216_459095199757313608_n.jpg

Prva objava o Centralnom Saboru Bosanaca u Bihaću samoinicijativno je potekla od Ervina Sendijarevića i Senada Serđe Bajrića. Inicijativni odbor za pokretanje aktivnosti bio je u začetku, i biti prvi koji objavljuje takvu informaciju znači popularnost i liderstvo. Uspjeli smo organizovati CIOSB, u punom sastavu od 7 članova, razmatrali ovu novonastalu situaciju. Od strane članova CIOSB upućena je zamjerka na ishitreno objavljivanje, neorganizovanost i nepovezanost, što je dovelo do ljutnje Ervina Sendijarevića, koji je u trenutku samovoljnog napuštanja obavljao dužnost Zamjenika Predsjednika CIOSB. Senad Serđo Bajrić je prihvatio kritiku, obećao da će se pridržavati stavova i uputa CIOSB, te je postavljen za Koordinatora CIOSB za Regiju Bosanska Krajina. Na istom sastanku dogovoreno je da se objavljene aktivnosti ne zaustavljaju i zbunjuju ljudi, te je CIOSB preuzeo na sebe kritiku Bosanaca i objavio novi termin za Centralni Sabor Bosanaca. 
Obzirom da Idejna platforma u svojoj osnovi znači izgradnju države na građanskim osnovama, i u temelj Idejne platforme Bosne i Bosanaca ugrađena je Deklaracija o neotuđivim ljudskim pravima, CIOSB je zauzeo jasan stav da organizovanje Bosanaca nije stvaranje nove političke ideologije i stranke, nego široki građanski front udruženja građana, upućen je dopis pojašnjenja organizovanja Regionalnih Sabora. Na toj osnovi kao predstavnik Regije Sarajevo i Istočna Bosna, u CIOSB je uključena Aida Čikić kao koordinator aktivnosti na organizovanju RIOSB za tu regiju. Izvještaji sa prvog sastanka za ovu Regiju bili su alarmantni iz nekoliko razloga, a ključni razlog bio je pokušaj Aide Čikić da svoju umrtvljenu registrovanu političku stranku “Mi BiH” stavi u središte zbivanja. Mnogi prisutni tom sastanku otvoreno su se suprostavili. Obzirom da je sastanku prisustvovao i Ervin Sendijarević, a za Predsjednika RIOSB izabrana Aida Čikić od strane rukovodstva stranke “Mi BiH”, upućena je reakcija i prijekor od strane CIOSB.
Na tu reakciju CIOSB uslijedio je odgovor koji kulminira sve do danas. Sveta trojka ne odustaje od namjere da široki front organizovanja građana, Bosanaca, pretvori u politički pokret, što je rezultiralo otvaranjem i nove grupe “Pokret Bosanaca”. Kad Aida Čikić nije uspjela svojim naivnim političkim trikovima da vrati u CIOSB Ervina Sendijarevića po drugi put, uslijedilo je sve ono nemilo što se danas događa. Stvara se paralelna snaga i politička organizacija koja otvoreno negira CIOSB, i pokušava da sve preuzme u svoje ruke, za političke ciljeve i vlastite interese. Kako njihov nastup i borba izgleda, viđeno je u Bihaću. O idejnoj platformi Bosne i Bosanaca nije bilo ni riječi, nije bilo obrazloženja koji su njeni osnovni temelji i ciljevi. Ikonografija Regionalnog Sabora u Bihaću, priča je sama za sebe. Bez ijednog historijskog obilježja države Bosne, sa Daytonskom ikonografijom, sa nastupom u ime građana BiH, sa finalnim činom upućivanja Proglasa građinama u ime Regionalnog Sabora u Bihaću, a ne Proglasa koji je izdao i objavio CIOSB. Most koji se potura građanima – Bosancima, ima tri nosača u političkim ambicijama ove psihički bolesne trojke.
Pitam Vas, poštovani čitaoci, da li je normalno, da jedan Regionalni Sabor nakon svog svečanog promovisanja uputi i zvanični izvještaj CIOSB, kao glavnom koordinirajućem tijelu? Umjesto izvještaja, usljedile su prijetnje, otvoreno negiranje dogovorenih i usvojenih stavova CIOSB, sa prefinjenim pokušajem razdvajanja dijaspore i snaga unutar Bosne. Na njihovu žalost, Idejna platforma je u svom jasnom cilju predvidjela i taj neprijateljski pokušaj, te je Bosance razasute širom svijeta uputila na matične Regije, da se tamo organizuju i pomognu svoju regiju i aktivnosti. Bosanskim jezikom rečeno, Ervin Sendijarević može dobiti legitimitet samo u Regiji iz koje potiče. Ambicije su jedna stvar, a Idejna platforma nešto sasvim drugo.
Jedan lijep historijski trenutak Regionalnog Sabora u Bihaću, prvog u nizu koji se organizuju do Centralnog Sabora u Tuzli, pretvorio se u samopromotorstvo. Senad Serđo Bajrić se predstavlja kao koordinator CIOSB, iako je njegov mandat istekao organizovanjem RIOSB-a i izborom Šeherzade Delić, koja je zvanično nastupala u ime CIOSB i zastupala CIOSB. Svojom Odlukom, CIOSB je pored Šeherzade, na Regionalni Sabor zvanično uputio Sabida Keškića i Mirsada Šekića, a Saboru je u svojstvu Sekretara CIOSB prisustvovao i Goran Jerkić. Pogledajte samo kako su najavljeni zvanični predstavnici CIOSB u “mostu” kojeg sveta trojka gradi.
Nakon “Nazi” istupa u javnosti kojeg je učinio Ervin Sendijarević svojim obraćanjem Marjanu Hajnalu, kao čovjek, humanista, borac za ljudska prava, i na kraju kao Predsjednik CIOSB-a, jasno i glasno se ograđujem od ove trojke koja nema legitimno pravo da se pokriva CIOSB, Idejnom platformom Bosne i Bosanaca, niti da zloupotrebljava Proglas građanima izdat i objavljen u zvaničnoj formi od strane CIOSB.
Lično očekujem od svakog slobodoljubivog i časnog Bosanca i građanina, da će se ograditi od ove trojke i aktivnosti na koje pozivaju. Ko se slaže sa “Nazi” mržnjom javno iskazanom od strane Ervina Sendijarevića, neka im pristupi i slijedi ih.
Mnogi misle da ću prešutjeti, sakriti nešto u svom interesu. Nemam tu namjeru. Borim se za istinu, i svako prikrivanje laži bilo bi licemjerstvo s moje strane.
Po stoti put ponavljam, dok nekim ne uguram u glavu da nisam lider, niti bilo ko od članova CIOSB. CIOSB ima mandat samo do Centralnog Sabora Bosanaca. Nakon Centralnog Sabora, organi i tijela Izabrani na Saboru, nastavit će rad i iskreno se nadam da me niko neće ni u kakvo tijelo, organ ili funkciju izabrati.
Lider kome niko ne može oteti njegovu lidersku ulogu, imenom i prezimenom zove se Idejna platforma Bosne i Bosanaca.
Vrijeme, jedini svjedok i sudija reći će svoju istinu o svima nama, pa i o našem lideru.

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s