MINISTAR REK'O PA POREK'O

http://www.6yka.com/blogovi/blog/21419/ministar-reko-pa-poreko

 

Ministar

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo napokon radi u punom sastavu.- Pored novog ministra i državnih službenika, u ovom resoru organizovana je komisjia – grupa za zbrinajvanje tehnološkog viška. Vremenom nečiji sinovi i kćeri su se udavali i ženili, potrebno je snahe i zetove uhljebiti, a poneko je spreman i kredit podići kako bi došao do svog zaposlenja. Komisija uvijek ima ljudi na toj listi. Osobe sa liste po zakonu imaju pravo prednosti. Ako se slučajno ukine „naziv“ tehnološki višak, oni će se zvati ljudi sa liste, liste koja aludira na Šindlerovu, iz prostog razloga što je dobro naći se na toj listi.

Zapošljavanje je izgleda naj-unosnije. U tom smislu sve se više sužavaju ovlasti direktora, posao oko zapošljavanja obavlja  resor i sindikat, što prestavlja prkasu u svijetu neviđenu.

Negativna selekcija nastavnog kadra je i dalje u trendu, podzakonski akti su i dalje diskriminatorni i najčešće se zloupotrebljavaju od strane rukovodećih lica u školama. Doduše treba imati malo razumijevanja i prema direktorima, navedena komisija im sužava prostor za djelovanje, pa moraju ljudi negdje da love u mutnom. Iz resora su im čak zabranili onaj “hitni” postupak prilkom zapošljavanja. Nisu direktori imali mjere. Išli su dotle, da su im prošle godine svi slučajevi zapošljavanja bili hitni. Tako da su poneki konkursi za radna mjesta objavljivani u maju, odnonsno na kraju školske godine.

Ako se sada desi da neki direktor primjeni ovaj član Zakona, uposlenik koga prime mora da ode u slučaju da iz ministarstva pošalju svog sa liste, bez obzira na ugovor o radu.

Za sve radnje u ovom resoru odgovoran je novi ministar. Što se ministra tiče prođe više od sto dana minstrovanja, a situacija je mnogo gora nego ranije. Obrazovanje djece nikom nije ni na pameti, priča se nešto o kurikulumima, a sve je manje kompetentnih ljudi da to sprovedu u djelo. Jedno je sigurno da ljudima koji krše zakon nije mjesto na slobodi, a kamoli u Ministarstvu. Tako da takvi nisu ni podobni ni sposobni da se bave obrazovanjem.

Obudsman za ljudska prava je Preporukom upozorio Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da krši zakon. Iz istog je obećano da neće kršiti, kad Ministarstvo bude imalo ministra. Trenutno ne krše možda više, ali ni manje. Kršenje zakona je postalo konstanta odnosno nepromjenljiva stvar i legalizovano od strane ministra, kao normalna i moralna pojava. Nema veze što su ljudi nezadovoljni, što zapošljavanje u školama nije u skladu sa Zakonom i za rezultat ima nepravična rješenja, odnosno povredu prava građana, što je i konstatovao obudsman za ljudska prava u jednoj svojoj Preporuci Mnistarstvu i zatražio da se takva praksa ukine. Ministar je pismeno obećao da će to učiniti i u međuvremenu je se sjetio, kako je uvijek bilo tako u našoj državi i to što su ljudi nezadovljni nije ništa novo. Tako je ministar počeo, da ono što je obećao ne sprovodi, kako bi se reklo: Ministar rek'o pa porek'o.

Ministar koristi spin vrlo vješto, skretanje pažnje javnosti sa glavnih problema, na druge stvari. Novom ministru racionalizacija je izgedala postala jedina stvar, koju treba riješiti za vrijeme svog mandata. Pa su se tokom zadnjih mjeseci mogle čuti bombastične izjave o ukidanju i spajanju škola, pravljenju odjeljenja sa velikim brojem učenika, kao da je ratno stanje i sl. Pitanje je samo, na kom to hoće ministar da štedi? Na našoj djeci sigurno. Sindikatu koji nije ni registrovan u Ministarstvu pravde Kantona Sarajevo se plaća rad u sindikatu i to iz kantonalnog budžeta. Ministar nije ni pokušao da taj milion koju udruženje građana zvano kantonalni odbor fedralnog sindikata uzima godišnje iz budžeta uštedi i na taj način izvrši racionalizaciju. Htio je štedjeti na kvalitetu obrazovanja onih, zbog kojih ovaj resor i postoji. Na kraju ni od ovih  bombastičnih najava ministra ništa se nije ostvarilo. Te je ponovo ispalo: Ministar rek'o pa porek'o.

Cilj ovakvih izjava je bio da se skrene pažnju sa bitnih stvari, da se i dalje primjenjuje Pravilnik za zapošljavanje koji omogućava da se staro PRAVILO zvano: mito štela i nepotizam ostanu na snazi. Ministar nedavno donese neku uredbu, koja je bi na snazi par dana, pa sopstvenu uredbu nakon dan dva stavi van snage. Za ministra je izgleda obrazovni siistem u najvećem Kantnou pokusni kunić  A to šta je sve ministar rek'o pa porek'o, teško je nabrojati.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Srajevo, uz to prihvata i legalizuje sve prijedloge navodnog predsjednika „kantonalnog odbora“ federalnog sindikata.

Sindikat

Sindikat se budžetira iz džepa poreskih obveznika. Tako da sindikat (čak i da formalno pravno postoji i da je registrovan u Kantonu Sarajevo) u ovom slučaju nije nevladina već vladina organizacija. Pa se postavlja pitanje ko šta plaća  i ko koga potplaćuje?  Sindikat po pravilu treba da štiti interese uposlenika. Zašto ga za to plaća Vlada, kad je isti partner vladi ispred radnika, a za to ubira znatnu sindikalnu članarinu?

Sindikat koji djeluje u Kantonu je neka univerzalna kategorija, djelovao kao FANTOMSKI. potpisivao kolektivne ugovore kad nigdje nije bio registrovan, što to rijetko ko može, zbog čega danas ljudi gube presude u sudskim procesima, sudksi torškovi koje moraju platiti nisu neznatni. Samo ovaj sindikat je naslijedio imovinu od predratnog sinidikata, a ona nije neznatna i nije trebao biti jedini nasljednik. Član ovog federalnog sindikata koji sebe voli zvati njegovim predsjednikom, kaže da ima „MOĆ“, veću i od ministra?  Sve što sam nabrojala novom ministru izgleda normalno, što se tiče sinidkata moram reći sljedeće:

Nigdje u svijetu ne postoji sindikat koji  je na državnom budžetu.

Nigdje u svijetu se sindikat ne spominje u Zakonuo srednjem i osnovnom obrazovanju na tako mnogo mjesta, ili se ne spominju uopšte, kao kod nas u KS.

Nigdje u svijetu sindikat se ne bavi zapošljavanjem ljudi.već radno pravnim statusom već uposlenih. Zašto se sindikat bavi uopšte zapošljavanjem, zato što je to unosnije od sindikalne članarine i novca koji dobija iz budžeta? Zamislite onda koliki je to novac u pitanju?

Nigdje u svijetu ne bi prošlo saopštenje, kako članovi sindikata imaju prednost prilikom zapošljavanja, jer ova izjava nije u skaldu s pozitivnim zakondavstvom, oni koji nezaposleni ne mogu biti članovi sindikata, što znači nema zapošljavanja novih ljudi.

Nigdje u svijetu članstvo sindikata nije tako izloženo mobingu i pritiscima. Uposlenici koji nisu članovi moraju postati, tako stoji u proglasu sindikata, u protivnom će biti nezaštićeni od njihovom moćnog člana koji se msatra predsjednikom. Zbog toga ovaj sindikat i ima članstvo, jer je proizvod neviđenog pritiska.

Zbog toga možda Ministar i nije prijeko potreban, možda je zato sve rek'o i isto porek'o. U još uvijek ukletom ministrastvu Ministar može ni opstati osim ako ima dvije stolice, jednu za sebe i drugu za osobu koja se naziva sindikalnim vođom. Nisu naše političke elite sigurne šta ministru može pasti na pamet i u kom momentu može otkazati poslušnost.

Posljedice

Zasad Federalni sindikat i Kantonalni ministar djeluju sinhronizovano. U etar šalju izjave o nekim reformama školstva, o spajanjima škola, ukidanjima PPZ i devetogodišnjeg obrazovanja. Idu dotle da čak izmišljaju i tuče direktora da bi skrenuli pažnju sa bitnih stvari. Zbog sveg navedenog stanje u obrazovanju je u superlativu pridjeva loše. Čak i najlošije je malo reći, ali kako kažu gore i od najgoreg kod nas uvijek postoji. Možda na kraju ukinu škole. raspuste đake, jer se sa nepismenim najlakše manipuliše i polupismenim ljudima se najlakše vlada. Možda jedan resor vlade izgubi svrhu postojanja i dalje će postojati sindikat, da brine o onim koje je godinama neleglano upošljavao.

DOSTOJANSTVENI PREDSJEDNIK  

U Kantonu Sarajevo djeluje sindikat, koji nije ni registrovan u Kantonu, a njegov predsjednik nije upisan nigdje u registar kao predsjednik. Možda zato što čovjek za sebe kaže da DOSTOJANSTVENO predstavlja i zastupa uposlenike škola, pa mu svi vjeruju na riječ. Kako je ono govorio Milošević institucionalno i neinstitucionalno, nije ni bitno cilj opravdava sredstva. To je možda neki novi trend, znači ako predstavljaš DOSTOJANSTVENO ne moraš biti upisan.

Oni što su upisani oni izgleda nisu DOSTOJANSTVENI, da predstavljaju ko zna? Još po tom nekom kolektivnom ugovoru (koji je sud ocjenio nevažećim) zbog FANTOMISANJA sindikata, ono sad ga ima sad ga nema, ima  ga u raji nema na papiru: DOSTOJANSTVENI i povjerenci mogu prekinuti nastavu (koga briga za učenike) da bi se bavili sindikalnim radom.

Ovakva praksa postoji samo u školama Kantona Sarajevo.U školama Kantona Sarajevo više možete čuti riječ sindikat od riječi učenik i nastavni proces. DOSTOJANSTVENI krši ljudska prava, a obudsmanu za ljudska prava se obraća isključivo zbog pasa lutalica. Da stvar bude još gora obudsman sa njim vrlo ozbiljno na tu temu palamudi: Ispade da psi lutalice zavrijeđuju više pažnje od diskriminacije ljudi.

Nedavno je DOSTOJANSTVENI zbog pasa lutalica zaprijetio i novom ministru štrajkom. Natuknuo mu usput da se sjeti kako su prošli njegovi predhodnici.

Svi znamo kad DOSTOJANSTVENI izvede ljude u štrajk da namah ministar podnese ostavku, a šta bi drugo. Danas generali u skupštini koji su dostojanstvenmo branili zemlju, štite DOSTOJANSTVENOG. Ne mogu da mu zaborave rodbinu i prijatelje, za čiji se posao ovaj pobrinuo.

DOSTOJANSTVENI predsjednik ima svoju putničku agenciju, koja mu daje procenat od đačkih ekskurzija, a režimski mediji ga vole (njih je mnogo), prenose sve što kaže ma koliko to ponekad nesuvislo zvučalo. I nikad mu ne traže izvod iz registra kao potvrdu identiteta.

Ministar ne samo da DOSTOJANSTVENOG trpi u svom ministarstvu, već i na svom personalnom fb profilu. Isti objavljuje tamo šta mu padne na pamet. Zbog DOSTOJANSTVENOG ministar nema ni resor, ni privatnost.  Radi kako mu se kaže. Zbog toga je možda šta god je rek'o to i porek'o.  

Nisu svi koji djeluju u Ministarstvu uposlenici ovog resora, mada postoje i tu anomalije. DOSTOJANSTVENI koji je član te organizvane komisije ili grupe, tvrdi da je predsjednik sindikata, iako formalno pravno nije. Dama koja radi u Ministarstvu kao državna službenica zato jeste predsjednica udruženja i njeno udruženje počesto se budžetira iz resora. Postoji u svemu uzročno posljedična veza, ta dama na slici sjedi s ministrove lijeve strane, a DOSTOJANSTVENI je ministorva desna ruka, a pri tom nije ni predsjednik sindikata ni službenik Ministarstva.

On da je haman iznad zakona i traži produženje od  tri mjeseca za novi kolektivni ugovor, koji bi se morao potpisati nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu, koji DOSTOJANSTVENOM nikako ne paše.

Traži odgodu dok ne smisli način, na koji će on to moći potpisati, jer formalno pravno DOSTOJANSTVENI je samo uposlenik jedne škole sa malim fondom sati i još manjim brojem učenika. Čak i predmet koji predaje postoji samo u jednoj osnovnoj školi u Kantnonu Sarajevo. Stoga on ni federalni sindikat čiji samo član, nikakav kolektivni ugovor ne mogu potpisati.

Prava zavrzlama, da ima pravne države Javni tužioc bi to po službenoj dužnosti. Ovakve stvari se u normalnim državama ne dešavaju. Najgore u svemu je što će posljedice navedenog osjećati generacije mladih naraštaja i narednih trideset godina.

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s