ISTINOM PROTIV LAŽI, RAZUMOM PROTIV MALOUMLJA

Senad 3

Napisao: Senad Sprečić

    Istina nikad nema problema kao što ih ima laž. Istinu nikad ne treba dokazivati, ona je dokazana. Na istinu treba samo podsjećati.

     Iz tog razloga, laž se upire iz petnih žila da pobijedi istinu. Bez obzira na raznolikost metoda, količinu šminke i poturanja, laž se uvijek sama razotkrije. Razum laž prepozna, maloumnost prati laž.

    Sve je više pokušaja da se vjerskim ogrtačem umota laž. Svjesnim i namjenskim manipulisanjem posrednika izmedju vjernika i uzvišenog Stvoritelja, stvara se prostor za djelovanje laži. U ovom tekstu govorim o muslimanima, ali se poruka i pouka može primjeniti i u drugim vjerama. Suština je ista, tek male nijanse se razlikuju. Bez tih nijansi, ne bi bilo ni različitih vjera, a ni konfesija unutar vjera (religija).

KONFESIJA

 Izraz “konfesija (lat. confiteor = priznati, očitovati)” – prvobitno je označavao u religioznom smislu ispovjed, a u kazneno-pravnom priznanje.

Konfesija je trajna podgrupa unutar jedne religije.

Pojam se koristi za razlikovanje pojedinih kršćanskih crkvi: Katolička crkva, Pravoslavna crkva i brojne protestantske crkve. Isto tako, termin konfesija ponekad se koristi i za tri glavna pravca unutar Judaizma (ortodoksni, konzervativni i reformisti) kao i dva glavna pravca u Islamu (Suniti i Šiiti). I u Hinduizmu postoje četiri pravca na koje se može primijeniti ovaj izraz (šivaizam, šaktizam, višnaizam i smartizam).

Stvaranje jedne konfesije se obično proteže kroz duže vremensko razdoblje, a razlozi mogu biti različiti. To može biti kriza do koje dolazi zbog zemljopisnih ili kulturoloških promjena unutar određene konfesije, ili pod trajnim uticajem grupe koja pripada drugoj konfesiji, ili članovi jedne konfesije s vremenom razviju različite poglede na ista pitanja. S vremenom pripadnici iste religije utvrde da su se bitno razišli između sebe po pitanjima teologije, filozofije, etike, religiozne prakse odnosno rituala. Na kraju se iz najrazličitijih razloga i raznim putovima oblikuju konfesije koje se medjusobno razlikuju.

U drugim slučajevima se konfesije mogu vrlo brzo oblikovati, ili kao posljedica raspada (šizme) unutar postojeće konfesije, ili iskustvom duhovne obnove, budjenja i obnavljanja sa ciljem stvaranja nove konfesije koja se zasniva na novom razumijevanju (Pietizam).

TEOLOGIJA

Riječ „teologija“ dolazi od dvije grčke riječi koje zajedno znače „Nauka o Bogu.“

Kršćanska teologija je pokušaj razumijevanja Boga koji se objavio u Bibliji.

Islamska teologija se definiše kao nauka koja govori o načelima vjere Islama.

  Iz samih definicija teologije, uočljivo je da su one prilagodjene ideološkom tumačenju, dakle posredništvom. To posredništvo razvija jedan organizacijski sistem, specifičan i prilagodjen potrebama religija.

  Logično pitanje, koje se nameće svakom vjerniku jeste uloga posrednika – teologa, i njihov uticaj na različita shvatanja i tumačenja religije. Ako religiju formulišemo najjednostavnijom mogućom definicijom ” čovjekovom vjerom u Boga”, ponovo se susrećemo sa sa istim pitanjem posrednika.

 ” U Islamu nema posrednika izmedju roba i Gospodara.
Svaku svoju dovu upu
ćuje izravno Allahu, bez posrednika.”

Ovo se može univerzalno reči općenito za sve religije. Ni jedan vjernik, bez obzira kojoj religiji pripadao, ne moli se nekome, da taj prenese njegovu molitvu Svevišnjem, nego se svojom molitvom (ritualom) izravno obraća Stvoritelju.

POSREDNICI U VJERI

  Posredici u vjeri nisu ništa drugo nego šejtani,djavoli, sotone. Učiti nekoga kako vjerovati, nije ništa drugo nego navoditi, zavoditi, posredovati. Treba li nekome veća istina od životne istine. Život čovjeka započinje radjanjem. Nijedna beba nije bolja od druge. Svi ljudi se rađaju apsolutno jednaki. Jedino po čemu se odrasli ljudi razlikuju je stepen bogobojaznosti. Gašenjem života ljudi, njihov stepen bogobojaznosti ostaje da svjedoči o njima. Svjedok njihove bogobojaznosti su njihova djela – dobra ili loša.

  Sve ostalo je posredovanje.

 Posredničke misije su motivirane interesom, profitom. Duže vrijeme upozoravam Bosanskog čovjeka ” da se probudi, osvjesti “. Očigledno je, da su posredničke misije naciofasističkog, kleroradikalnog, šovinističkog, seperatističkog karaktera i sadržaja, preuzele posredničku misiju, ne samo vjernika, nego čovjekovog razuma. Širenje straha, mržnje – po bilo kojoj osnovi, nema utemeljenje ni u jednoj vjeri. Dovoljno je da svako po svom vjerskom ubjedjenju odgovori na pitanje: ” šta predstavlja pojam šejtan, djavo, sotona?”, pa da mu bude jasna posrednička misija. 

ZABLUDA

Čim se suoči sa Istinom, zabluda je osuđena na propast. To je ta snaga koja nam treba – snaga intelekta, snaga logike, snaga istine koja osvaja srca.

   Upotrijebimo tu našu snagu da shvatimo sljedeće zablude koje nam nameće posredništvo. Istina potvrdjuje:

 1. Nikoga ne možeš prisiliti da postane dobar musliman,
  ali možeš biti razlog nečije pozitivne promjene.
 2. Podmićivanje je jedan od načina prisvajanja tuđe imovine, što je po Islamu strogo zabranjeno!
 3. Ne samo da je uzimanje mita zabranjeno, već su zabranjeni i njegovo davanje i posredovanje u tome.
 4. U svim kombinacijama sukoba i kršenja prava nalaze se politič
 5. Kad god muslimani sami sebe izdvoje u skupine i sebi dodijele nova imena, razilaženja su neminovna.
 6. U Kur'anu ne postoji nijedan ajet koji poziva na ujedinjenje bilo koje nacije. Islamski koncept ummeta je ideološki protiv bilo kakve manifestacije nacionalnih tendencija. Kur'an cijelo čovječanstvo poziva ka ujedinjenju na principima Istine.
 7. Moramo podržati svoju naciju. Medjutim, Stvoritelj života na Zemlji je Uzvišeni Allah. Njegovi propisi su nam na prvom mjestu i važniji od bilo čijih običaja i bilo koje vlade na svijetu.
 8. Možete slijediti svaku kulturu, dokle god se ona ne protivi osnovnim principima vjere.
 9. Moramo se truditi da imamo visok stepen tolerancije prema različitostima, ali to nas ne smije učiniti slabima, kukavicama i podčinjenim! Svi se trebamo udružiti protiv antisocijalnih elemenata, koji se moraju svesti na minimum.
 10. Ako mislite da možete reći za svakoga šta god hoćete, neosnovano optužiti koga god želite i zatim se braniti “slobodom izražavanja” – Islam to ne dozvoljava.
 11. Nemojte ljude upućivati na bilo koji uzor medju muslimanima, jer svi smo mi griješni. Nemojte gledati ni u koga kao u svog uzora. Ako vam treba uzor među ljudima, jedini koji to zaslužuje je Allahov Poslanik, s.a.v.s.
 12. Objasnite ljudima da djela pojedinaca ne odražavaju stav cijele zajednice.
 13. Nemojte tjerati ljude da rade besplatno, jer to ne može dugo potrajati. Kada ljudima uredno platite ono što su zaradili, dobit će još više volje za poslom.
 14. “U islamu cilj ne opravdava sredstvo! ” Ako želite postići pravdu, morate biti potpuno pravedni.
 15. Ukoliko želite postići istinu, morate se služiti samo istinom.
 16. Ukoliko neko javno čini zlo i nepravdu, a vi upozorite narod na njegovo zlo, to nije ogovaranje. Nije ogovaranje ako ljude upozorite na neku štetnu pojavu ili jako lošu osobu.
 17. Ako tvoje komšije, kolege, prijatelji i poznanici kroz tvoje ponašanje ne vide ljepotu Islama, uzalud ti sva priča o Islamu!

  Istina odgovara na najljepši mogući način svakom pokušaju posredovanja, manipulisanja, razdvajanja, devijacija u društvu, naprijed navedenim rečenicama. Istina nije “nešto izdvojeno” iz života čovjeka i vjernika. Naprotiv ona je utkana u sve pore života i rada. Istina u sebi sadrži najviše etičke vrijednosti i time se bori protiv laži i zabluda.

BOŠNJAČKO MUSLIMANSKA ZABLUDA

  (Napomena: skrećem pažnju čitaocima da sve što pišem u nastavku teksta, pod ovim podnaslovom, odnosi se i na Srpsku i Hrvatsku zabludu Bosanskog stanovništva. U pitanju su samo nijanse. Suština je ista.)

 U posljednje vrijeme pojavili su se ” posrednici – borci za vjeru i narod “. Ako uzmemo u obzir da je  ” Islam dizajniran da bude suprotnost nasilju”, čudno je da muslimani ne reaguju u skladu sa Islamom.

 Naprotiv, u stvarnosti se dogadja sasvim suprotno. Posrednici koji su na sceni, vješto manipulišu pojmovima Islam i muslimani. I ne samo ovim ključnim pojmovima. Na sceni je toliko tumača Islama – neki od njih zagovaraju nasilje i nalaze pristalice, drugi zagovaraju poistovjećivanje sa drugim kulturama i običajima, treći podržavaju novatorije, četvrti vuku u prošlost, peti izdvajaju muslimane u zaseban narod itd – da je većina muslimanskog stanovništva dezorjentisana. Čak ni IVZ, kao servis muslimana na Bosanskom prostoru, ne reaguje odlučno, nego blago.

  Kad neznanje caruje, svaki poklič za odbranu vjere i naroda djeluje spasonosan. O kakvoj se zabludi radi, odgovor možete pronaći pod brojem 6. u podnaslovu “Zablude”. Ako tome dodamo zabludu iz tačke 11. dobijamo jasnu sliku namjera posrednika. Iz ovih zabluda jedino posrednici i klika oko njih izlazi bogatija, dok običan čovjek sve više tone u ponor bijede duhovne i materijalne.

  Stranka SDA nije stranka muslimana, nego interesno udruženih profitera koji se zaogrću ogrtačem vjere. O tome govore tačke 2.,3.,4.,5. i 10. Prosto je nevjerovatno, da muslimani to ne prepoznaju i ne vide. Uvučeni u zamku, danas su lagan manipulatorski medij svojih posrednika. Izolovani u geto, rascjepkani na stranke, teritorijalno podijeljeni, prevareni čokoladom demokratije i epom o ” velikoj i jedinstvenoj muslimanskoj državi”, omadjijani sa identitetom iz prošlosti, zabludjeni neistinom  ” bez objašnjenja da djela pojedinaca ne odražavaju stav cijele zajednice”. Dezorganizovani da se bore u skladu sa tačkom 9. ” Moramo se truditi da imamo visok stepen tolerancije prema različitostima, ali to nas ne smije učiniti slabima, kukavicama i podčinjenim! Svi se trebamo udružiti protiv antisocijalnih elemenata, koji se moraju svesti na minimum.”

  Zašto se Bošnjački posrednici bave više manipulacijama, nego izučavanjem Islama? Odgovor na ovo pitanje leži u odgovoru na pitanje“ zašto svakog muslimana koji slijepo i poslušno ne slijedi njihovo posredovanje nazivaju srbočetnikom, KOS-vcem, komunjarom?“. Jedino istinom se možemo boriti protiv ovih vješto smišljenih ogovaranja, diskriminacija, etiketiranja, laži. Ako je istina, da izmedju roba u molitvi i Svevišnjeg nema posrednika, ako je istina da u Islamu – cilj ne opravdava sredstva, ako je istina da ukoliko želite postići istinu, morate se služiti samo istinom, ako je Islamon dozvoljeno da ukoliko neko javno čini zlo i nepravdu, a vi upozorite narod na njegovo zlo, to nije ogovaranje. Nije ogovaranje ako ljude upozorite na neku štetnu pojavu ili jako lošu osobu. Koju istinu su u stanju da nam predoče glasnogovornici tipa Fatmira Alispahića?

  Ako u Kur’anu ne postoji nijedan ajet koji poziva na ujedinjenje bilo koje nacije, kojom istinom se pozivaju muslimani da se ujedine u borbi za odbranu sopstvene nacije ( Bošnjačke 93). Ako je istina da u vjeri nema prisile, kojom istinom iz Kur’ana neko sebi uzima za pravo da sudi o drugim sljedbenicima, odedjuje „ko je musliman a ko ne“? Sva ta prava, mimo Islama uzimaju sebi za pravo posrednici. Posebno naglašavam vlastita pisanja – tekstove, u kojima nastojim objasniti, razobličiti zamku i zabludu u koju muslimane Bosne sve dublje uvlače posrednici. Te tekstove bijesno napadaju baš posrednici i njihovi zalutali sljedbenici, štiteći svoje uzore.

  Ko je u stanju, Fatmir Alispahić, Bakir Izetbegović, akademik Ferid Muhić, stranka SDA ili neko drugi, osporiti istinitu činjenicu, da je djelo „Islamska deklaracija“ štampana i izdavački potpomognuta od strane SANU kuhinje. Ko je u stanju oboriti istinitu činjenicu da se muslimani ne deklarišu politički o Islamu. Ko to od vas muslimana treba da se politički  deklariše (deklaracija znači izjava, istupanje, izjašnjenje, proglas). Zar se musliman ne deklariše Kelime Šehadetom – („Da bi neka osoba bila smatrana muslimanom od strane drugih ljudi, potrebno je da izgovori kelime-šehadet u prisustvu najmanje 2 svjedoka muslimana“) koje u Bosanskom prijevodu značenja glasi: „Srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog boga osim Allaha, i vjerujem i očitujem da je Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Božiji rob i Božiji Poslanik“.

 ISTINA PROTIV LAŽI

Zašto se bije tako krvava bitka za ime Bošnjaci muslimani. Zar sam Fatmir Alispahić nije izjavio  „Bošnjak bez Islama – Bosna bez bošnjaka“. Zamjenimo teze“ Musliman bez Islama – Bosna bez muslimana“. Ako posmatramo historijske činjenice, Bosanski narod su jedno vrijeme nazivali Bošnjacima. Glasnogovornici Bošnjaštva 93, prave nekoliko grešaka, medju kojima su bitne slijedeće:

 • Termin Bosnjak obuhvata sve religije u odredjenom historijskom periodu,
 • Bošnjak ne znači automatski musliman, sljedbenik Islama,
 • Historija bilježi i govori o Bosanskom narodu Bošnjacima, a ne o tri naroda koje priznaju Bošnjaci 93,
 • Bošnjaci 93 se bore za Bošnjačku naciju, a „U Kur'anu ne postoji nijedan ajet koji poziva na ujedinjenje bilo koje nacije. Islamski koncept ummeta je ideološki protiv bilo kakve manifestacije nacionalnih tendencija. Kur'an cijelo čovječanstvo poziva ka ujedinjenju na principima Istine.“
 • Bitno je biti Bošnjak musliman – a ne Bosanac, da bi se omogućilo pravoslavcima i katolicima da se izjasne kao Srbi i Hrvati.
 • Zašto Bošnjaci 93 alijas muslimani negiraju Bosanca kad „Kur'an cijelo čovječanstvo poziva ka ujedinjenju na principima Istine.“
 • Bošnjače 93, ako tvoje komšije, kolege, prijatelji i poznanici kroz tvoje ponašanje ne vide ljepotu Islama, uzalud ti sva priča o Islamu! Ako gladne ne nahraniš, beskućnike ne smjestiš u topli dom, nezaposlenenim ne obezbjediš posao, penzionerima ne isplaćuješ penzije za normalan život, bolesnim onemogućavaš liječenje, borce i invalide ne poštuješ i nagradiš, tajkuni, kriminalci, izdajnici,korumpirani, ubice vode tvoju vlast, lažno svjedočiš, saradjuješ sa neprijateljem vlastitog naroda.
 • Bošnjače 93, uzalud spletkariš i pozivaš „Moramo podržati svoju naciju“. Medjutim, Stvoritelj života na Zemlji je Uzvišeni Allah. Njegovi propisi su nam na prvom mjestu i važniji od bilo čijih običaja i bilo koje vlade na svijetu.
 • Zavedeni Bošnjaci 93, „Možete slijediti svaku kulturu, dokle god se ona ne protivi osnovnim principima vjere.“ Kultura Bosanskog naroda – Bosanaca u sebi sadrži historijske korijene prvog multireligijskog naroda u Evropi. Bosanski muslimani, Bosanski pravoslavci, Bosanski katolici pronijeli su slavu svijetom, govoreći i pišući svojim Bosanskim jezikom.

Na kraju, želim posebno da naglasim, da ako želimo postići istinu, moramo se služiti samo istinom.

Doista, bez istine, uzalud ti sve priče.

Advertisements

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s